Byggeteknisk køberrådgivning

Hvad huskøbere kan have brug for, før beslutning om at købe fast ejendom.

For almindelige forbrugere er køb og salg af fast ejendom den største økonomiske beslutning, som bør træffes ud fra meget nøje planlægning.

“Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom (Lov391)” har til formål at yde beskyttelse til både sælgere og købere af private ejendomme. (kaldet Huseftersynsordningen).

Hussælger opnår beskyttelse indenfor enkle økonomiske rammer. Ved fremlæggelse af Tilstandsrapport og tilbud på ejerskifteforsikring opnår sælger beskyttelse mod risiko for at blive inddraget økonomisk i erstatningssager vedrørende husets fysiske tilstand. Uden brug af “lov 391” har sælger risiko i op til 10 år efter hussalg; hvilket kan være ubehageligt, navnlig, hvis man har handlet hus flere gange.

Huskøbers beskyttelse består af ejerskifteforsikring, som dækker skjulte skader samt, at tilstandsrapporten giver oplysninger om skader og risiko for nærliggende skader.

Erfaring fra huseftersynsordningens ca. 20 år viser imidlertid, at beskyttelse af købere er meget begrænset, og at mange huskøbere oplever skuffede forventninger efter at have overtaget huset.

På ejendomsmarkedet optræder ejendomsmælgere typisk som store “kæder”, der enten er ejet af eller har snævert samarbejde med forsikringsselskaber, kreditinstitutter, pengeinstitutter. Dermed står huskøbere overfor magtfulde professionelle, som alene skal varetage hussælgeres og egne interesser, -slet ikke til hjælp for huskøbere.

Hvad skal huskøbere foretage sig, når drømmehuset er fundet?

Huset bør besigtiges et par gange; evt. sammen med familie/venner. Alle relevante dokumenter er fremlagt og de økonomiske vilkår er forhandlet.

Før købsaftale underskrives tages kontakt til egen juridiske rådgiver, (f.eks. Boligadvokat) og egen byggeteknisk rådgiver.

Den tekniske rådgiver gennemgår huset med køber og (helst) sælger, evt. ejd.mægler. Gennemgangen er ikke kun kontrol af tilstandsrapport og energimærke. Formålet er, at give købere indtryk af huset, som det senere vil fremstå, når den grå hverdag melder sig”. Samtidig kontrolleres for uoverensstemmelser mellem de faktiske forhold og de fremlagte dokumenter således, at advokaten kan forholde sig hertil.

Uden egne uafhængige rådgivere står købere alene på ejendomsmarkedet.