Projektering

Når en husejer eller huskøber ønsker at bygge til eller bygge om på sit hus, bør han/hun rådføre sig med en byggeteknisk rådgiver, for ikke blot at sætte byggeri i gang på nogle drømme, som måske strander undervejs i processen, på grund af utilstrækkelig økonomi & planlægningsgrundlag.

Hvor ligger farerne?

Det kan man ikke entydigt klargøre uden at kende den pågældende byggegrund, evt. det nuværende hus eller det påtænkte om- eller tilbyggeprojekt. Men mange husejere undervurderer det at bygge, og får ikke det fulde udbytte af de investerede penge, og drømmene brister tit undervejs for gør-det-selv-folk.

Hvad gør man for at komme rigtigt i gang?

Man bør kontakte en professionel arkitekt til at snakke sine planer igennem med.

Arkitekter kan at hjælpe husejere og bygherrer med planlægning og praktisk udførelse af alle tænkelige byggeopgaver. Arkitekter har mange års erfaring i rådgivning om alle typer af byggeopgaver, og kan henvise til mange hundrede referencer fra tilfredse boligejere, som er blevet hjulpet gennem tiderne. Arkitekterne kender fejl og faldgruber i byggeriet, også fra udførelsen af mange hundrede Tilstandsrapporter siden indførelsen af loven om forbrugerbeskyttelse i januar 1996.

Begynd med at rekvirere arkitekthjælp. Første møde på ca.1 time koster kr. 1.650, – inkl. moms og kørsel. Arkitekten / bygningskonstruktøren lytter til dine tanker og ønsker, og giver svar om dit projekt kan realiseres byggeteknisk og indenfor de lovgivningsmæssige rammer. Såfremt der indgås rådgivningsaftale, vil første møde blive modregnet i honoraret.

Skriftlig aftale

Når skitsen er på plads, og husejeren har overblik over økonomien, indgås en skriftlig aftale om hvad rådgivningen skal indeholde, og hvad prisen skal være for opgaven. Herefter udarbejder arkitekt og ingeniør / bygningskonstruktør et komplet projekt til brug for byggetilladelse og for indhentning af håndværkertilbud eller afholdelse af licitation.

Det koster som regel for de fleste opgaver ca. 15.000 – 20.000 kr.  excl moms for at arkitekten udfører skitser af huset med dine ønsker.Skitserne tilpasses husets arkitektur og byggeteknik, og med den helt rigtige planløsning, og leverer disse skitser med et økonomisk overslag, også over projektomkostninger, så du kan komme rigtigt i gang, også hos din bank og dit realkreditinstitut.

Hvis du vil have mere hjælp?

Du kan også få hjælp til opfølgning af byggeopgaven, som f.eks.:

  • Ansøgning om byggetilladelser og eventuelle dispensationsansøgninger.
  • Jordbundsundersøgelser og Landinspektørafsætning og servitutattester til kommunen.
  • Byggebeskrivelse til brug for tilbudsindhentning.
  • Afholdelse af licitation på opgaven for at få den billigste pris eller blot håndværkertilbud.
  • Kontraktskrivning med de valgte entreprenører, så håndværkerprisen er fast pris!
  • Du kan også bestille tilsyn og byggestyring af dit byggeri.

Så bliver der ikke byggesjusk på dit hus!